(814) 824-1200

2016 – 2017 Erie Seminarian Photos:

Presbyteral Ordination – June 9, 2017

Transitional Diaconate Ordination – April 22, 2017

Transitional Diaconate Ordination – October 8, 2016

Transitional Diaconate Ordination – April 30, 2016